Adularia

Back to Categories

Adularia KAlSi3 O8 White Pine Mine, Ontonagon Co., Michigan

Adularia KAlSi3 O8 with Calcite, Adventure Mine, Ontonagon Co., Michigan