Balsam Fir

Abies balsamea

Back to Categories

Balsam Fir     Abies balsamea,    Michigan March

Balsam Fir     Abies balsamea,    Michigan March

Balsam Fir     Abies balsamea,    Bow with Needles, Michigan March

Balsam Fir     Abies balsamea,    Needle Shadows on White Birch, Alger Co., Michigan September

Balsam Fir     Abies balsamea,    Bark Detail, Michigan June

Balsam Fir     Abies balsamea,    Trunk with Bark, Michigan February

Back to Categories